ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των εκθετών, αφορά την σωστή προετοιμασία τους πριν από την έκθεση. Πως θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, πως θα προσεγγίσουν τους αγοραστές, τι πληροφορίες πρέπει να εκμαιεύσουν κλπ. Έχοντας ως στόχο το καλύτερο δυνατό εξαγωγικό αποτέλεσμα του εκάστοτε εκθέτη παρέχουμε εξαγωγική προετοιμασία 3 μήνες πριν την διεξαγωγή της έκθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει:
info

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ

Για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, των καναλιών και δυνατοτήτων σε θέματα τζίρου, του τρόπου προσέγγισης διανομέων, των τάσεων της αγοράς και των στρατηγικών διείσδυσης

checklist

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολόγηση των εκθετών που θα συμμετέχουν και παροχή δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης πριν την έκθεση

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΕΚΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Μια δεύτερη μεγάλη πρόκληση των εκθετών αφορά το πως θα διαχειριστούν μετά το τέλος της έκθεσης τις επαφές που έκαναν κατά την διάρκεια της. Με ποιόν τρόπο θα επικοινωνήσουν μαζί τους, τι πρέπει να περιλαμβάνει η επόμενη επικοινωνία, πως θα μπορέσουν να φιλτράρουν τις επαφές κρατώντας τις πιο κατάλληλες για την επιχείρηση τους κλπ.

Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους εκθέτες στα παραπάνω ερωτήματα και προβληματισμούς παρέχουμε εξαγωγική 1-1 υποστήριξη αμέσως μετά την έκθεση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1.

Αντιστοίχιση αγοραστών

βάσει προϊόντος/δυναμικής/γεωγραφικής κάλυψης

2.

Έλεγχος

οικονομικών καταστάσεων, πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας των εν δυνάμει αγοραστών

3.

Δημιουργία πλάνου

επαφής/προβολής/προώθησης μετά την έκθεση

4.

Τρόπος σύνταξης σωστών προσφορών

βάσει των προτύπων της εκάστοτε αγοράς

5.

Συμβουλευτική

ως προς τον κατάλληλο τρόπο διείσδυσης στην αγορά

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας έχουμε δημιουργήσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την έρευνα δυνατοτήτων και την ενημέρωση των πελατών μας, όσον αφορά την πιθανή ένταξη τους σε προγράμματα χρηματοδότησης, από Ελληνικό δημόσιο φορέα ή από φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προγράμματα αυτά σχετίζονται με την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στους συνεργάτες μας και πάντα σε συνάρτηση με τον Αγροδιατροφικό τομέα. Η πολύχρονη εμπειρία και η βαθιά γνώση τόσο της Ελληνικής αγοράς αλλά και χωρών του εξωτερικού, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οράματος των πελατών μας.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη για την σύνταξη μελετών και την υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ενημέρωση για το πλέον αποτελεσματικό πρόγραμμα χρηματοδότησης
  • Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων
  • Σύνταξη μελετών για την υποβολή προτάσεων
  • Σύνταξη και υποβολή μελέτης
  • Παρακολούθηση έργου και διαδικασία εκταμίευσης
EU FUNDING
horizon-europe
Interreg_Europe