Επιδοτούμενα Προγράμματα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας έχουμε δημιουργήσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την έρευνα δυνατοτήτων και την ενημέρωση των πελατών μας, όσον αφορά την πιθανή ένταξη τους σε προγράμματα χρηματοδότησης, από Ελληνικό δημόσιο φορέα ή από φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προγράμματα αυτά σχετίζονται με την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στους συνεργάτες μας και πάντα σε συνάρτηση με τον Αγροδιατροφικό τομέα. Η πολύχρονη εμπειρία και η βαθιά γνώση τόσο της Ελληνικής αγοράς αλλά και χωρών του εξωτερικού, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οράματος των πελατών μας.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη για την σύνταξη μελετών και την υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ενημέρωση για το πλέον αποτελεσματικό πρόγραμμα χρηματοδότησης
  • Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων
  • Σύνταξη μελετών για την υποβολή προτάσεων
  • Σύνταξη και υποβολή μελέτης
  • Παρακολούθηση έργου και διαδικασία εκταμίευσης